Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 46-0 Edicte: 1679 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública del padró corresponent a la taxa per la recollida d'escombraries per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 38-0 Edicte: 1310 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Exposició pública de la convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge de pau titular
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1072 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021 resumit per capítols
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1069 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació del pressupost de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9498 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9497 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8459 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de la cinquena modificació del pressupost de l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 189-0 Edicte: 6802 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de la cinquena modificació del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 189-0 Edicte: 6794 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 183-0 Edicte: 6662 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - Acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació, direcció i execució de l'obra titulada Arranjament accés a la plaça de l'església de Sant Vicens de l'Ajuntament de Viladasens
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6207 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de la quarta modificació del pressupost de l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5139 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per adequar la realitat física i topogràfica existent de determinats terrenys