Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8681 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent a la publicació de les bases de provisió del lloc de treball d'auxiliar administratiu
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8265 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer
Exercici: 2019 Bop: 204-0 Edicte: 8175 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació definitiva del plànol de delimitació de franges de protecció contra incendis forestals
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8051 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 187-0 Edicte: 7493 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 187-0 Edicte: 7492 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial de la primera modificació del pressupost municipal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7327 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 181-0 Edicte: 7254 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament
Exercici: 2019 Bop: 179-0 Edicte: 7320 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost municipal
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6500 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent a l'exposició pública del plànol de delimitació de les franges de protecció contra incendis forestals
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6499 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 150-0 Edicte: 6265 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de la modificació de la plantilla de personal