Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 19-0 Edicte: 390 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública del padró d'escombraries
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10715 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de la publicació del pressupost municipal resumit per capítols
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9658 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació inicial de l'expedient del pressupost, la plantilla i les bases d'execució per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 214-0 Edicte: 9143 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7885 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de l'aprovació inicial de l'expedient de tercera modificació del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 158-0 Edicte: 7213 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5435 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5434 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de l'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2021 Bop: 46-0 Edicte: 1679 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública del padró corresponent a la taxa per la recollida d'escombraries per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 38-0 Edicte: 1310 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Exposició pública de la convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge de pau titular
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1072 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021 resumit per capítols
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1069 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació del pressupost de l'exercici 2020