Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5346 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5195 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte de publicació d'una resolució de l'Alcaldia referent a les delegacions de les àrees municipals
Exercici: 2019 Bop: 127-0 Edicte: 5134 AJUNTAMENT DE VILADASENS Resolució de l'Alcaldia referent al nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 119-0 Edicte: 4880 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3666 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1623 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1622 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1035 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública del padró d'escombraries
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10810 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un expedient
Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9837 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 195-0 Edicte: 8556 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública del permís d'obres per a la construcció d'un magatzem agrícola
Exercici: 2018 Bop: 167-0 Edicte: 7556 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017