Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 10-0 Edicte: 129 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva del pressupost municipal resumit per capítols de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 51 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació inicial del projecte de construcció d'un nou dipòsit regulador de l'abastament d'aigua en alta
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10357 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent a la publicació de la resolució de l'Alcaldia en relació a l'aprovació de la llista de persones admeses i de nomenament del tribunal
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9339 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent a la informació pública de l'expedient
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8903 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent al tràmit d'aprovació definitiva d'una modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8844 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent al tràmit d'aprovació definitiva de la modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8681 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent a la publicació de les bases de provisió del lloc de treball d'auxiliar administratiu
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8265 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer
Exercici: 2019 Bop: 204-0 Edicte: 8175 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació definitiva del plànol de delimitació de franges de protecció contra incendis forestals
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8051 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 187-0 Edicte: 7493 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 187-0 Edicte: 7492 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial de la primera modificació del pressupost municipal per a l'exercici 2019