Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 106-0 Edicte: 4482 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 70-0 Edicte: 2764 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació definitiva d'un estudi d'impacte paisatgístic
Exercici: 2017 Bop: 70-0 Edicte: 2763 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 63-0 Edicte: 2428 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 58-0 Edicte: 2206 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1360 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un padró fiscal
Exercici: 2017 Bop: 36-0 Edicte: 1258 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres
Exercici: 2017 Bop: 28-0 Edicte: 900 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en relació a uns terrenys del disseminat de la Móra
Exercici: 2017 Bop: 9-0 Edicte: 89 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent a l'aprovació inicial d'un estudi d'impacte paisatgístic
Exercici: 2016 Bop: 244-0 Edicte: 10760 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un estudi d'impacte paisatgístic
Exercici: 2016 Bop: 240-0 Edicte: 10499 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal
Exercici: 2016 Bop: 236-0 Edicte: 10301 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del POUM