Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8051 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 187-0 Edicte: 7493 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 187-0 Edicte: 7492 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial de la primera modificació del pressupost municipal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7327 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 181-0 Edicte: 7254 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament
Exercici: 2019 Bop: 179-0 Edicte: 7320 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost municipal
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6500 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent a l'exposició pública del plànol de delimitació de les franges de protecció contra incendis forestals
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6499 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 150-0 Edicte: 6265 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5346 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5195 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte de publicació d'una resolució de l'Alcaldia referent a les delegacions de les àrees municipals
Exercici: 2019 Bop: 127-0 Edicte: 5134 AJUNTAMENT DE VILADASENS Resolució de l'Alcaldia referent al nomenament de tinent d'alcalde