Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 183-0 Edicte: 6662 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - Acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació, direcció i execució de l'obra titulada Arranjament accés a la plaça de l'església de Sant Vicens de l'Ajuntament de Viladasens
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6207 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de la quarta modificació del pressupost de l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5139 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per adequar la realitat física i topogràfica existent de determinats terrenys
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5138 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per contemplar la divisió horitzontal dels habitatges ubicats fora dels nuclis urbans
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5110 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de l'expedient de la tercera modificació del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5109 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5107 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de l'expedient de la segona modificació del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3583 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de l'expedient de tercera modificació del pressupost de l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3493 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de l'expedient de segona modificació del pressupost de l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1500 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva del projecte d'arranjament de l'entrada al nucli de Viladasens per a la instal·lació d'una parada de bus amb marquesina
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1498 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de la memòria valorada del repicat i remolinat del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1495 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva del projecte d'arranjament de l'accés a la plaça de l'Església