Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 180-0 Edicte: 8154 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de la modificació del pressupost
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7445 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Convocatòria per a la renovació del càrrec de jutge de pau substitut
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7444 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7433 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de l'aprovació inicial de la primera modificació del pressupost de l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7432 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de l'aprovació inicial del Projecte d'arranjament del camí de Viladasens a l'antiga N-II
Exercici: 2022 Bop: 149-0 Edicte: 7023 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6274 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Delegació de la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4450 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4444 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de l'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4443 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 19-0 Edicte: 390 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública del padró d'escombraries
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10715 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de la publicació del pressupost municipal resumit per capítols