Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 33-0 Edicte: 1162 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 30-0 Edicte: 1048 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació del padró d'escombraries per a l'any 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 11024 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 11022 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte de publicació de la consideració d'aprovació definitiva d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9250 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 187-0 Edicte: 8018 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació inicial del plànol de delimitació de les franges de protecció contra incendis forestals
Exercici: 2017 Bop: 106-0 Edicte: 4482 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 70-0 Edicte: 2764 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació definitiva d'un estudi d'impacte paisatgístic
Exercici: 2017 Bop: 70-0 Edicte: 2763 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 63-0 Edicte: 2428 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 58-0 Edicte: 2206 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1360 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un padró fiscal