Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1500 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva del projecte d'arranjament de l'entrada al nucli de Viladasens per a la instal·lació d'una parada de bus amb marquesina
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1498 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva de la memòria valorada del repicat i remolinat del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1495 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva del projecte d'arranjament de l'accés a la plaça de l'Església
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 898 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública de l'expedient de sol·licitud de llicència d'obres per a la construcció de quatre naus destinades a una explotació avícola
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 871 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Informació pública del padró corresponent a la taxa per a la recollida d'escombraries any 2020
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 478 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Nomenament de funcionari de carrera per la provisió i nomenament del lloc de treball d'auxiliar administratiu en règim funcionari
Exercici: 2020 Bop: 10-0 Edicte: 129 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació definitiva del pressupost municipal resumit per capítols de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 51 AJUNTAMENT DE VILADASENS - Aprovació inicial del projecte de construcció d'un nou dipòsit regulador de l'abastament d'aigua en alta
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10357 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent a la publicació de la resolució de l'Alcaldia en relació a l'aprovació de la llista de persones admeses i de nomenament del tribunal
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9339 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent a la informació pública de l'expedient
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8903 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent al tràmit d'aprovació definitiva d'una modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8844 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent al tràmit d'aprovació definitiva de la modificació del pressupost