Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10810 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un expedient
Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9837 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 195-0 Edicte: 8556 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública del permís d'obres per a la construcció d'un magatzem agrícola
Exercici: 2018 Bop: 167-0 Edicte: 7556 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6602 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 3909 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte de convocatòria per al nomenament de jutge de pau substitut
Exercici: 2018 Bop: 80-0 Edicte: 3439 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 80-0 Edicte: 3437 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 60-0 Edicte: 2506 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte referent a la contractació de personal
Exercici: 2018 Bop: 52-0 Edicte: 2125 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 33-0 Edicte: 1162 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 30-0 Edicte: 1048 AJUNTAMENT DE VILADASENS Edicte d'aprovació del padró d'escombraries per a l'any 2018